راه

تویی که مرا در حال سقوط میبینی مطمئنی که خود وارونه ناایستاده ای؟

دوستان عزیزم

عذر خواهی میکنم که مدتی ننوشتم

ممنون که به یادم بودین و حتی نگرانم شدین

درست همونطوری که حدس میزدم پاییز برای من پر از برکت بود و البته شلوغی های همراهش

طوری که دیگه وقتی برای نوشتن نمی موند

و البته هم خسته شدم از نوشتن های بیهوده و فکرهای مازوخیستانه که هیچ سودی جز بدبین شدن و فکرهای منفی ای که روحم رو میخوردن نداشت

شاید از رنگ بنویسم

از کارهام

شایدم دیگه ننویسم

نمیدونم

شاید از هرچیزی جز رابطه مون و شخصیاتم و توضیحات این پست آخرین پستیه که از آقای دوست هم مینویسم

رابطمون هم به لطف خدا خیلی خوبه

همه چیز انگار یه تغییر اساسی رو به بهبود کرده

رابطه ام

کارم

آدمهای اطرافم

و همه چیز زمین تا آسمون با ماه های قبل و سالهای قبل فرق کرده

و میدونم که به لطف خدا هر روز بهتر میشه

نوشته ها رو هم رمزی کردم تا برای همیشه متروک بمونه اما دلم نیومد پاکشون کنم

شاید جای دیگه ای نوشتم و شاید هم همینجا

فعلا برنامه ای برای نوشتن ندارم

مرسی که در این مدت همراهم بودین

ممنون از همه تون که با دلگرمی کمکم میکردین

امیدوارم همگی روز به روز در حال پیشرفت باشین و این پیشرفت انگیزه ای باشه برای اون تعالی ای که

هرکسی بنا به ایده آلهای ذهنیش داره

و روزی به اون تعالی برسین

هرچند که هدف در طول مسیره و نه مقصد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ پنجشنبه چهارم دی 1393سـاعت 11:42 نويسنده صامت| |ادامه مطلب
تاريخ جمعه یازدهم مهر 1393سـاعت 20:10 نويسنده صامت| |ادامه مطلب
تاريخ جمعه بیست و هشتم شهریور 1393سـاعت 14:17 نويسنده صامت| |ادامه مطلب
تاريخ یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393سـاعت 22:34 نويسنده صامت| |ادامه مطلب
تاريخ دوشنبه هفدهم شهریور 1393سـاعت 23:32 نويسنده صامت| |ادامه مطلب
تاريخ یکشنبه شانزدهم شهریور 1393سـاعت 13:50 نويسنده صامت| |ادامه مطلب
تاريخ یکشنبه نهم شهریور 1393سـاعت 17:50 نويسنده صامت| |ادامه مطلب
تاريخ چهارشنبه پنجم شهریور 1393سـاعت 20:3 نويسنده صامت| |ادامه مطلب
تاريخ جمعه سی و یکم مرداد 1393سـاعت 18:30 نويسنده صامت| |ادامه مطلب
تاريخ سه شنبه هفتم مرداد 1393سـاعت 12:8 نويسنده صامت| |